kekemelik

kekemecesitBiz kekemeliği kendi içinde 5'e ayırıyoruz: Düşünce Kekemeliği -Bu çeşidinde negatif düşünce çok baskındır.26 yaşında bir kekeme görüşmeye gelmişti.1 saat görüştük ama çok az takıldı. Aynı kişi ertesi gün annesi ile beraber geldi.

Annesinin yanında hiç konuşamıyordu.Yabancı insanlarla çok rahat konuşurken kendi akrabası olduğunu bildiği insanların karşısında hiç konuşamıyordu.

İsterse karşısındaki 5 yaşında bir çocuk olsun akrabası ise hemen takılıyordu.Gerçi kekemelerin % 100'de negatif düşünce hakimdir ama bazı insanlarda  bunun şiddeti çok fazladır.

Nefes Kekemeliği

Bazı kekemeler ise nefesi hiç kullanamaz.Nefes anında kesilir.Göğsü daralır.Tıkanır.Boğulur gibi olur.

Hız Kekemeliği

Hız kekemelerinin genel problemi hece yada kelime tekrarıdır.ör.pa-pa-pa-pa-patates gibi söylerler.Hızlı konuştukları için kan ter içinde kalırlar.Yarım saatte anlatmaları gereken bir konuyu 10 dakikada anlatmaya çalışırlar.

Gırtlak Kekemeliği

Bazı kekemelerde sesli harflerde sorun yaşarlar.A,E,I,İ,O,Ö,U,Ü gibi sesli harfleri gırtlaktan söylemeye çalışırlar ve söyleyemezler.ör:aaaaaaaaaali gibi

Dudak Kekemeliği

Dudak kekemeliği sessiz harfleri söylemekte zorlanan kekemelerin yaşadığı bir durumdur.Genellikle dudak harflerinde (b,f,m,n,v) sorun yaşarlar.Aynı zamanda dudak kekemelerinde hızlı konuşma da görülür.Bir kekemede bu kekemelik çeşitlerinden birisi yada ikisi baskındır.Bazen değişik şiddetlerde tüm kekemelik çeşitleri bir kişide de görülebilir.

Kekemelikte Kullanılan Asalak Sesler

Bazı sesler veya kelimeler asalak olarak kelimelerin arasına takılır ve konuşmayı tahammül edilmez hale getirir.Kekemeler asalak kelimeleri çok kullanırlar.Bu asalak kullanmanın amacı kekemeye zaman kazandırması ve çıkarmadığı bazı kelimelerin önlerine getirerek o kelimeleri daha kolay çıkarmasıdır.Asalak sesler veya kelimeler konuşmacının fikir netliği ve kendine güveni hakkında şüphe uyandırır. Konuşmanın kalitesini baltalar ve dinleyiciyi sıkar. Bu kapsamda ııı, eee, aaa, şey, yani, mesela, evet gibi ses veya kelimeler konuşma arasında sık sık veya gerekmediği halde kullanıldığında dinleyici rahatsız olur.
Örnekler: Asalak ses veya kelimelerle:
Bana şey dedi. Bugün yıldönümü olduğu için eee şey yapacaktık. Eeee tören salonunu düzenleyecektik.Evet sevgili dinleyenler.Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Evet bugünkü konumuz çalışmanın faydaları hakkında.Yani şunu diyorum. Mesela siz zor durumda kaldınız. Yani mesela başınızdan bir olay geçti.

KEKEMELERİN EN ÇOK SORUN YAŞADIKLARI HARFLER

  • SESLİ HARFLER

(a e ı i o ö u ü)    Bazı kekemeler sesli harflerle başlayan kelimeleri söylemekte zorlanırlar.

  • SESSİZ HARFLER

Genellikle hız ve dudak kekemeleri sessiz harflerle başlayan kelimeleri söylemekte sıkıntı çekerler.

  • Dudak ünsüzleri

b  f  m  p  v

  • Diş ünsüzleri

ç s  d  j  l  n  ş  t  z

  • Damak ünsüzleri

g  k  y

KİMLERİ TERAPİYE ALMIYORUZ.

Biz her gelen insanı terapiye almıyoruz.

  • 9 Yaşın altındaki çocukları
  • Okuma-yazma bilmeyenleri
  • Zihinsel engellileri
  • 70 Yaşın üstündekileri tedaviye almıyoruz

Bu saydıklarımızın dışında kalan her insan kesinlikle iyileşebilir.Her iş bir emek,çaba,gayret ister.Bu terapide bunları gerektiriyor.