kekemelik
Konuşmanın olağan akıcılığında ve zamanlama örüntüsünde bozukluk, yaşına ve lehçesine uygun gelişimsel olarak çıkartması beklenen konuşma seslerini çıkartamaması durumudur. D.S.M. IV psikiyatrik tanı kriterlerine göre tanımlanmıştır.

KEKEME TEPKİLERİ
  • Psikolojik Kekeme Tepkiler
  • Motor Kekeme Tepkiler

Kekemeliğin Evreleri
  • Primer evre kekemelik
  • Sekonder evre kekemelik

Kekemeliğin Nedenleri
  • Aile içi sorunlar
  • Kayıp ve ayrılık
  • Hatalı anne-baba tutumları
  • Kekemelik bir hastalık değildir.