Kekemelik Tedavi Tekniğimizin Diğerlerinden Farkı Nedir

doctor11TEDAVİ TEKNİĞİMİZ (Şaher Tekniği) : Bu teknik bizim kendi tekniğimizdir.Ve tekniğimiz bütüncül bir özelliğe sahiptir. Dünyada uygulanan bir çok tekniği içinde barındırır.  Kekemeliğin 5 boyutu,sac ayağı vardır. Bu ayaklar ortadan kaldırılmadığı müddetçe kekemelik devam eder.

 1. Düşünce ayağı
 2. Nefes ayağı
 3. Hız ayağı
 4. Duygusal Boşalım
 5. Travmatik Olayların Silinmesi

A. Düşünce Ayağı:

Kekeme yalnız olduğu zaman takılmadan konuşur.Kekeme yabancı bir ortama gidince,kalabalıkta,sınıfta,gergin olduğu zaman hep şöyle düşünür. "Takılacağım, Kekeleyeceğim, Bana gülecekler, Benimle alay edecekler, Mahcup olacağım, Konuşamayacağım". Negatif düşünce=Negatif davranış.Yani "Takılacağım" diye düşünen biri muhakkak takılır. Burada basit bir deney yapalım. Elinizi yumruk yapınız ve kolunuzu bir yere koyunuz. Gözlerinizi tamamen kapatınız. Yumruğunuzu sıkabildiğiniz kadar sıkınız. Yumruğunuzu sıkarken içinizden sürekli  "yumruğumu açmayacağım, yumruğumu açmayacağım, yumruğumu açmayacağım" diye aynı cümleyi sürekli tekrar ediniz. Bu sırada cümleyi kesmeden tekrar etmeye devam ediniz ve cümleyi tekrar ederken elinizi açmaya çalışınız. Şaşıracaksınız, çünkü elinizi açamayacaksınız. Ta ki açacağım dediğiniz zaman yumruğunuzu açabileceksiniz. bunun nedeni davranışlarınızın düşüncelerinize tabi olmasıdır. Öncelikle bu tür negatif düşünceleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Kekeme evde tek başına kendi kendine konuşurken takılmaz.Ama aynı kekeme topluluk karşısında,sınıfta,alışverişte,otorite karşısında takılır.     Şimdi ne değişti de kekeme tek başına gayet güzel konuşurken kalabalıkta takılmaya başladı?. Aynı dil,aynı dudak,aynı insan... Aslında her şey aynı... Değişen tek şey kekemenin düşüncesi. Olumsuz düşünmeye başladı. Biz ilk aşamada KOGNİTİF(BİLİŞSEL) terapiler  ile kekemenin bu negatif düşüncesini değiştirmeye çalışıyoruz.Bu işleme düşünce kontrolü diyoruz.Negatif düşüncesi değişmeyen kekeme düzelmez.Hatta bazı kekemeler kendiliğinden düzelir.Bunun temel sebebi o kekeme düşüncesini negatiften pozitife dönüştürmüştür.Ve zamanla düzelmiştir.Toplumda bu tür eski kekemelerle karşılaşırız. Kekemeler utanma, suçluluk hissi, gerginlik, kızgınlık ve çaresizlik duyguları yaşayabilirler. Sıklıkla konuşmaktan ya da konuşmanın beklendiği sosyal ortamlardan kaçınma gözlenir.Kekemelerde aşağıda ki duygu,düşünce ve inanç kalıplarına sıkça rastlanır

 • Özgüven eksikliği
 • Başarısızlık kaygısı
 • Çeşitli korkular
 • Okul başarısızlığı
 • İçe dönük olma
 • Değersizlik,utanma, suçluluk hissi
 • Depresyon
 • Sosyal ortamlardan kaçınma
 • Gerginlik, kızgınlık,çaresizlik,öfke duyguları

Siz kekemeye dünyadaki en mükemmel konuşma tekniğini de öğretseniz eğer kekeme o tekniği uygulayacak özgüvene sahip değilse başarılı olamaz.Biz merkez olarak psikoterapilerle kekemelerin özgüvenlerini artıracak,olumsuz inançlarını değiştirecek ve negatif duygularını boşaltacak terapiler uyguluyoruz.Bu konuya çok önem veriyoruz.Günlük 3 saate yakın psikoterapi uygulamalarımız var.İşte bunu yaptığını söyleyen ama işin uzmanı olmayan öğretmen,mühendis,işletmeci sözde uzmanların bunu yapması mümkün değil...Bunu yapabilecek kişilerin psikolog,psikiyatrist yada konuşma terapisti olması gerekir.

B. Nefes Ayağı:

Kekemelerin en önemli 2. sorunu nefestir. Kekemeler sakin olduklarında,huzurluyken çok güzel konuşurlar.Şarkı-türküyü gayet rahat söylerler.Bunları söylerken takılmazlar.Ama korktuklarında,yabancı bir ortamda,gergin olduklarında,heyecanlanınca aniden takılırlar.Aynı dil,aynı boğaz,aynı çene,aynı gırtlak Yani organik,fiziksel bir bozukluk yok. Neden takılıyorlar öyleyse? Bunun sebebi nefes alış-verişiyle ilgilidir.Kekeme;sakinken,şarkı türkü söylerken kendi nefesini çok rahat kontrol eder.Kontrol tamamen kendi elindedir.Ama korku ve heyecan anında bu kontrolü hıııııık diye bir iç çekmeyle kaybeder.Nefes alış-verişindeki ritim bozulur.Kısaca kekemelerin konuşurken nefes alış-verişleri düzensizdir.Kekemelerin büyük bir kısmı konuşurken nefesini tutar,yada tamamen boşaltır.Bazı kekemelerde nefes alırken konuşmaya çalışırlar.Yine kekemelerin en büyük yanlışlarından biri yanlış yerden nefes almaları,doğru nefes almayı bilmemeleridir. Biz kekemeye DAVRANIŞÇI TERAPİLER ile normal insanlar gibi nefes alıp vermeyi öğretiyoruz.Bu işleme de nefes kontrolü diyoruz.Yanlış nefes alıp verme kekemede yıllar içerisinde alışkanlık haline gelmiştir.Bu alışkanlık muhakkak değiştirilmelidir.Konuşurken blog oluştu,tıkandınız,bundan nasıl kurtulacaksınız?Takılmanın,tutulmanın olmaması için neler yapabilirsiniz? Bunları da nefes kontrolüyle gösteriyoruz.

Biz merkez olarak nefes kontrolüne çok önem veriyoruz. Arabanın benzini olmazsa araba gidemiz. Araba için benzin neyse kekeme için de nefes o dur.

C. Hız Ayağı:

Kekemelerin yaklaşık % 90'ı çok hızlı konuşur.Konuşma hızı ile düşünme hızı normal insanda paralel giderken kekemelerde her zaman düşünme hızı önde gider.Bir süre sonra kekeme ne söyleyeceğini bilemez ve takılır kalır.Yine davranışçı terapilerle kekemeye hızını kontrol etmeyi kazandırıyoruz.Hız kontrolü dört şekilde sağlanıyor.Davranışçı psikoterapiler uyguluyoruz hız kontrolünde de.

i)   Konuşmada Vurguyu kullanma
ii)  Mimiklerle hızı düşürme
iii) Boşluk bırakma
iv) Beden dilini kullanma

Türkiye'de bir çok merkezde düşünce-nefes-hız-duygu-travmatik yaşantılar ayaklarından yalnızca biri kullanılarak kekemelik ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.

 • Bazı merkezler de hız kontrolü ağırlıklı çalışılıyor. örnek; Uzatarak konuşma tekniği Meeeerhaba, Naaaaasılsın, Ya da kelime kelime okuma,bilgisayar proğramları uygulanıyor.  Bazı merkezlerde nefes çalışmaları yapılıyor.Diyafram çalışmaları gibi -Bazılarında da düşünce kontrolü sağlanmaya çalışıyor.örnek;Hipnoz gibi.

Kısmi olarak ilerleme kat etseler de kekeme bir süre sonra eskisi gibi oluyor ve geriye dönüyor.Bizim terapilerimize katılan bir kekemenin yeniden geriye dönmesi çok zor bir ihtimaldir.Bu beş ayağı kırılan kekemelik bir daha ayağa kalkamaz.

D.Duygusal Boşalım

Çocukluk döneminden itibaren yaşadığı olumsuz olayların, olumsuz duygularını içine atar ve biriktirir kekemeler.Kekeme korkar ve kekelemeye başlar.Okulda konuşmaya çalışır,kekeler ve kendisine gülerler.Bütün bu travmatik olayların olumsuz duyguları içine atar ve bastırır.Bir süre sonra Konuşacağı ortama bağlı olarak bu kaygı,korku,çekinme,utanma duyguları ortaya otomatikmen çıkar.Telefon korkusu,alay edilme korkusu,mahçup olma korkusu oluşuverir.Kekemeliğin bitmesi için bastırılmış bu duyguların tamamen boşaltılması gerekir.Biz bunu "duygusal boşalım teknikleri" ile gerçekleştiriyoruz.

 

E.Travmatik Olayların Silinmesi

Kekeme yaşadığı travmatik olayları beyninde RNA moleküllerine kodlar.Yani beynimizin harddiskidir RNA molekülleri.Yaşadığımız hiç bir olay kaybolmaz.Beyinde kodlanır.Eğer siz 5 yaşında karanlık bir odada yalnız kaldığınızda korkarak kekeme olmuşsanız benzer her ortamda gerilip takılırsınız.Bilinçaltınız genelleme yapar.Bütün bu tarvmatik olayların bilinçaltınızdan silinmesi gerekir.Bilgisayarınıza virüs bulaştığında format atıyorsunuz.İşte aynı şekilde beyine de format atmak lazım.Bunu da hipnoz uygulamaları ile yapıyoruz.5 haftalık bir hipnoz uygulamamız var.Hipnoz-kekemelik cd setimizi danışanlarımıza ücretsiz veriyoruz.Uygulama sonucunda olumsuz kayıtlar tamamen silinir.