Kekemelik ve NLP

Nlp nin bir çok tanımı yapılabilir. Bunlardan bir kaç tanesini sıralayalım.
Nlp: 'Beynin öğrenmeyi ve deneyimi nasıl kodladığı ile ilgili bilim.'
Nlp: 'Hayatın kalite ve etkinliğini geliştirme aracı olarak Davranışları etkileyen kalıpların tesbitine ve kullanılmasına odaklanan bir bildirişin modeli.

Nlp: 'Bir insanın, içinde yaşadığı dünyaya verdiği anlamı ve onunla ilgili bilişsel olarak anlayışını tasvir  etmek, yeniden yapılandırmak ve dönüştürmek için inşa edilmiş bir sistem.'
Dünyayı beş duyumuzla algılarız: Görme, işitme, dokunma, koklama ve tatma. Bize doğru gelen o kadar çok sürekli bilgi var ki bilerek ya da bilmeyerek dikkatimizi vermek istemediklerimizi sileriz. Geri kalan verileri geçmiş deneyimlerimize, değerlerimize ve inançlarımıza bağlı olarak süzgeçten geçiririz. Sonunda elimizde kalan, ilk girdinin bir kısmı tamamen silindiğinden ve geri kalan da genelleştirildiğinden ya da çarpıtıldığından eksik ve yanlıştır. Süzgeçten geçirilmiş bilgiler, bizim fizyolojimizi ve 'var oluş durumumuzu' etkileyen içsel haritamızı oluşturur. Bu da davranışımıza etki eder. İşte nlp kekemelerin de içsel haritalarını değiştirmeye çalışır. Nlp kekemelik tedavisinde kullanılmaktadır. Güzel sonuçlar alınmaktadır. Nlp ile ama bu teknikde diğer teknikler gibi tek başına yeterli değildir. Ya da kekeme bu tekniyi gerektiği gibi özümseyip kullanamadığı için sonuca ulaşamaz.